Velkommen til skandinavisk bibelmuseum online.
BIBELMUSEUM
Sinai fjellet hvor Moses
fikk de ti bud
VELG ET TEMA:
Sinaifjellet på Sinaihalvøya er ikke bibelens Sinaifjell hvor Moss mottok steintavlene med de ti bud.
Om dette hadde vært dette rette fjellet ville det vært midt i faresonen! Da dette var fortsatt i egyptisk territorium. Det viser de mange gruvene med inskripsjoner som er funnet i området. Ikke bare det, men om 2 millioner mennesker hadde campet der i flere år ville det fantes utallige spor. Men det eneste å finne er inskripsjonene etter gruvearbeidere som arbeidet for egypterne ca. 1400 f.kr. og av noen nabateere 100 år etter Kr.Ikke funnet noen ting som beviser Israels Exodus fra Egypt

Hvor lå Sinai fjellet? Og er det noen funn som bekrefter Bibelens historie der?
Først peker forskere ut feil fjell uten å ta hensyn til Bibelens egen beskrivelse.
Deretter hevder de den Bibelske historien må være en myte siden ingen bevis er funnet på stedet de har utpekt.
Kan vi godta denne fremgangsmåten?
Sinai fjellet i Arabia
Bibelen viser vei til det virkelige Sinaifjellet   

Moses dro til Midian da han flyktet fra farao. Der var han da han så tornebusken i brann på Sinaifjellet. Og der skulle han ta .israelittene med tilbake år de var utfridd. ”Moses gjette småfeet for svigerfaren Jetro, presten i Midjan. Da hendte det en gang at han drev feet over på den andre siden av ørkenen (villmarken) og kom til Guds fjell, Horeb”. Så Horeb, Sinai ligger på baksiden sett fra Jetros hjemby ….." Når du har ført folket ut av Egypt, skal dere holde gudstjeneste på dette fjellet."  2 Mos 3,1 , 2 Mos 3,12
Midian var Abrahams sønn med Ketura.(1 Mos 25,2). De ble sendt øst for landet Israel.
” Abraham gav gaver til sønnene av de medhustruene som Abraham hadde. Mens han ennå levde, sendte han dem østover, bort fra sin sønn Isak, til landet i øst.”
Det tradisjonelle Sinaifjellet ligger sør for Israel og ikke øst for.  1 Mos 25,6

Den jødiske historieskriveren Josephus sa at Sinaifjellet var det høyeste fjellet i landet Midian.”  Selve Midianbyen lå i utkanten av dagens AlBad. Historiefortelleren Philo sa at fjellet lå øst for Sinaihalvøya.  Paulus som levde omtrent på samme tid som disse historikerne sier det samme: ” Navnet Hagar står for fjellet Sinai i Arabia………” Gal 4,25
Mange historikere i fortiden har pekt på at Sinaifjellet lå i Saudi-Arabia slik også .
Lawrence of Arabia forteller også om en sterk arabisk tro på og tradisjon på at Sinaifjellet (Moses fjell og klippen det kom vann ut av, ligger i Midianområdet i Arabia.
Ved det virkelige Sinai og området rundt er gjort mange  funn  :

Ved det virkelige Sinai og området rundt er gjort mange  funn  :
1.Gammelt alter like ved fjellet. 2 Mos. 24,4
2.Akasietre (som møblene i helligdomstjenesten ble laget av)
3.mandeltre. Som Arons stav var laget av.
4.Før-islamske graver
5.Et alter med tegninger av egyptiske kalver/kuer
6.Rester etter 12 støtter:  2 mos. 24,4
7.Tegn på at en stor elv har rent der for å gi vann til mennesker og dyr
8.alter hvor steinen ikke er kuttet og hvor det er rester etter aske
9.En hule, hvor Elias kunne ha sittet
10.et høyt platå hvor det er plass til de 70 eldste.
11.Toppen av Sinai er svart og kan ha en årsak at hele fjellet lå innhyllet i røyk
Rester etter et gammel alter ved foten av fjellet akkurat slik som Bibelen forteller.
Rester etter tolv støtter som Moses fikk beskjed om å bygge nær fjellet.
Et platå hvor det er plass til "de 70 eldste" slik Bibelen forteller.
I Bibelen fortelles det at mange av egypterne ble med til Sinai fjellet. Her begynte både de og israelittene å tilbe en gullkalv som de laget av smykkene sine. De laget også et alter til denne gullkalven. Ved Sinai fjellet her i Arabia er det funnet et menneskelagd alter med masse ingravinger på.
Tegningene på alteret er egyptiske og finnes ikke noe annet sted i Saudi-Arabia. Det er naturlig at de tegnet egyptisk siden det var der de kom fra. Alteret har en slik beliggenhet at Moses kunne se det når han kom ned fra fjellet etter å ha mottatt steintavlene.
Etter bibel arkeologen Ron Wyatt besøkte stedet og varslet myndighetene om dens historie ble stedet inngjerdet og ansett som arkeologisk område. Beduinene i området kaller Sinai fjellet her for Mose-fjell.
EHB